Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, kadının güçlenmesi, temel hak ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanması çalışmalarına öncelik verilmesi ve bu yöndeki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesini desteklediklerini ancak kadınlar için halen bazı alanlarda eksiklikler bulunduğunu ve çeşitli düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Kadınların ekonomik haklar, adalet, sağlık, eğitim gibi birçok alanda fırsat eşitliğine sahip olması gerektiğini vurgulayan Yılık, “MHP olarak mutlu kadının huzurlu Türkiye’nin teminatı olacağına inanıyoruz. Aynı bakış açısıyla kadın ve erkeğe eşit fırsatların sunulduğu, kadına saygının ön planda tutulduğu, hem kadına hem de erkeğe eşit desteğin sağlandığı çağdaş yaklaşımlarla sorunların çözümü için etkin politikaların geliştirilmesini ve gereken yasal düzenlemelerin yapılmasını öngörmekteyiz.” diye konuştu.

Kadınların istihdamında son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen halen iş gücüne katılım oranlarının erkeklere göre düşük olduğunu anlatan Yılık, “Kadının güçlenmesi, temel hak ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanması çalışmalarına öncelik verilmesi, bu yöndeki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştıracak destekleyici politikalar bu noktada önem arz etmektedir. Kadınların çalışma hayatına giriş süreçlerinin teşvik edilmesi, toplumsal hayatta olduğu gibi iş hayatında da kadınların ayrımcılığa, hak ihlallerine uğramadıkları bir yapı tesis edilmesi şarttır.” ifadelerini kullandı.

Yılık, şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi, gazilere ikinci istihdam hakkının sağlanması ve bir defaya mahsus olarak ÖTV’siz araç alma imkanından yararlandırılmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, devletin, aile yapısını, gençleri ve kadınları güçlendirmek için yaptığı çalışmalardan birinin de Aile ve Gençlik Fonu kurulması olduğunu hatırlattı.

Gençlerin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, gelecekten kaygı duymamaları, ebeveynlerine yük olmaktan çekinmemeleri için kolaylıklar sağlamak amacıyla kurulan fonun, evlenecek gençlerin ekonomik ve sosyal açıdan evliliklerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarına katkı sunacağının altını çizen Ersoy, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türk ve Türkiye Yüzyılı’na yakışan hamlelerle gençlerin ve kadınların istihdamına yönelik teşviklerin devam etmesini diliyoruz.” dedi.

“Toplumsal hayatımızı zehirlemesine fırsat vermemeliyiz”

MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, kadınların iş gücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamaların geliştirileceğine inandıklarını dile getirdi.

Kadınlara yönelik şiddetin, erken yaşta zorla evliliklerin, her türlü istismarın önlenmesine yönelik toplumsal farkındalık çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine dikkati çeken Sönmez, şunları kaydetti:

“Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğini ve kapasitesinin artırılmasını destekliyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle bütün kurum kuruluşları ve sosyal taraflarla işbirliği içerisinde sürdürülmesi önem arz etmektedir. Aile içi şiddetin, ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik koruyucu, önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılmasını önemsiyoruz. Medyada şiddete özendirip teşvik edecek her türlü yayın ve haberlerden kaçınılmalıdır. Milli ve manevi değerlerimizi hedef alan yayın, film, dizilerin toplumsal hayatımızı zehirlemesine fırsat vermemeliyiz.”

“En büyük pay eğitime ayrılmıştır”

MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, bir milletin kimliğinin, gelişmişlik düzeyinin, ekonomisinin ve hayat standartlarının eğitim düzeyiyle eşdeğer seviyede olduğunu belirterek, “Cumhur İttifakı’nın dik duruşuyla desteklediği Türk asrı ve Türkiye Yüzyılı bütçesinin en büyük payı eğitime ayrılmıştır.” dedi.

Eğitim politikalarının temel amacının, Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevi ve kültürel değerleri özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, yeni gelişmelere açık, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü, erdemli ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Kılıç, “Cumhur İttifakı’mızın sorumlu ve ilkeli duruşu, iki liderin nezaket ve görgü çerçevesindeki diyaloğuyla her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli atılımlar yapılmaktadır.” diye konuştu.

Kılıç, ekonominin ihtiyacı olan ara insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla beceri kazandırıcı ve örgün mesleki teknik eğitime ağırlık verilerek eğitim programlarının meslek standardına dayalı olarak yeniden düzenlenmesi ve ortaöğretim içinde payının yükseltilmesi gerektiğini, eğitim-istihdam ilişkisinin dünyayla rekabet edebilecek, Türkiye’yi küresel bir güç ve lider ülke yapacak nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak şekilde planlanmasını gerekli gördüklerini kaydetti.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da okullarda yaşanan akran zorbalığının son zamanlarda oldukça yaygınlaştığını dile getirerek, “Unutulmamalıdır ki yeryüzünde hiçbir çocuğu ‘Senden adam olmaz.’ diyerek adam edemezsiniz. Akran zorbalığına yönelik aileler bilinçlendirilmeli, okullarda seminerler düzenlenmeli, şiddet eğilimli öğrenciler sosyal aktivitelere yönlendirilmelidir, cezai yaptırımlar artırılmalı, yerel ve ulusal televizyon kanallarında kamu spotu oluşturulmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x